ประโยชน์ของการดื่มนมสำหรับคนในแต่ละวัย


ประโยชน์ของการดื่มนม

นม เป็นอีกหนึ่งอาหารที่มีความจำเป็นสำหรับคนทุกวัย และเป็นอาหารที่หาทานได้ง่าย โดยมนุษย์เราเริ่มดื่มนมตั้งแต่ลืมตาออกมาดูโลกครั้งแรก นั่นก็คือนมแม่ นอกจากนี้ยังมีนมที่สำคัญและมีประโยชน์อีกหลายชนิด เช่น นมวัว นมถั่วเหลือ นมแพะ สำหรับการดื่มนมนั้น ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าคนดื่มจะต้องเป็นเด็กเพียงอย่างเดียว คนในวัยอื่นๆ ก็ดื่มได้เช่นกัน เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านมนั้นสำคัญกับคนในแต่ละวัยอย่างไรบ้าง

ประโยชน์ของนมที่ควรรู้

ก่อนที่จะไปดูว่าการดื่มนมแต่ละวัยเป็นอย่างไร อยากจะให้รู้เกี่ยวกับคุณค่าของนมที่สำคัญๆ ก่อน

  1. เพิ่มพลังงานให้ร่างกาย

2. กระดูกปละฟันแข็งแรง โดยเฉพาะนมที่มีแคลเซียมสูง

3. เพิ่มพัฒนาการทางสมอง โดยแลคโตส จะเป็นตัวช่วยสำคัญ

4. มีวิตามิน ที่ช่วยทำให้เม็ตเลือดสมบูรณ์ รวมไปถึงโปรตีนชนิดต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดและกระดูก

วัยทารก

เด็กทารกอายุตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึง  2 ปี จะเริ่มต้นด้วยการดื่มนมแม่ ที่ถือว่าสำคัญและมีประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก รวมไปถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก เช่น ไอคิว อีคิว ความเฉลียวฉลาดด้านสติปัญญา เด็กที่ได้รับน้ำนมจากแม่ะมีร่างกายที่สมบูรณ์กว่าเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมแม่ เพราะฉะนั้นคุณแม่จึงต้องให้ลูกดื่มนมแม่ให้มากที่สุด

วัยเด็ก

นมที่เหมาะสมกับวัยเด็กก็คือนมโคสดแท้ ที่ไม่มีการปรุงแต่งหรือว่าเพิ่มความหวาน ซึ่งจะทำให้เด็กติดหวานได้ นมโคจืดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่ามีแคลเซียมสูง ช่วยในการเจริญเติบโต และเพิ่มมวลกระดูกให้กับเด็กเป็นอย่างดี นอกจากการดื่มนมโคแล้ว สิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปด้วยก็คือ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ทุมื้อ จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่รวดเร็วทั้งทางร่างกาย และสติปัญญา

วัยผู้ใหญ่

เป็นวัยที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว เพราะฉะนั้นการรับประทานนมก็สำคัญอยู่เช่นกัน เพียงแต่ว่าควรเลือกดื่มนมให้เหมาะสม ซึ่งนมที่เหมาะกับวัยผู้ใหญ่ก็คือนมโค 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ควรเป็นนมแบบพร่องมันเนย เพราะว่าจะทำให้ความเสี่ยงของการเกิดไขมันในเลือด โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ให้อยู่ในช่วงให้นมบุตร นมชนิดนี้จะให้คุณค่าดีที่สุด รวมไปถึงยังให้แคลเซียมสูงต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง

ผู้สูงอายุ

ร่างกายของผู้สูงอายุในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มทรุกโทรม จึงต้องมีการบำรุงร่างกายให้มากกว่าปรกติ การดื่มนมจึงเป็นทางเลือกที่ดี การดื่มนมวันละหนึ่งแก้ว จะช่วยเสริมสร้างร่างกายส่วนต่างๆ ของผู้สูงอายุให้แข็งแรงเป็นปรกติ โดยเฉพาะนมที่มีแคลเซียมสูง จะช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง ไม่เสี่ยงเกิดโรคได้ง่าย

เพราะเหตุนี้เอง การดื่มนมจึงถือว่าสำคัญกับคนทุกวัย ดังนั้นควรหานมดื่มให้ได้อย่างน้อยวันละ 1 แก้ว ที่เหมาะสมกับวัยแต่ละวัย เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น บางวัยต้องหลีกเลี่ยงนมที่มีรสชาติหวาน ที่อาจจะทำให้เกิดโรคอย่างอื่นตามมา หรือถ้าจะให้ดีควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านนี้ จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด