Tag: ประโยชน์ของการดื่มนม

ประโยชน์ของการดื่มนม

ประโยชน์ของการดื่มนมสำหรับคนในแต่ละวัยประโยชน์ของการดื่มนมสำหรับคนในแต่ละวัย

นม เป็นอีกหนึ่งอาหารที่มีความจำเป็นสำหรับคนทุกวัย และเป็นอาหารที่หาทานได้ง่าย โดยมนุษย์เราเริ่มดื่มนมตั้งแต่ลืมตาออกมาดูโลกครั้งแรก นั่นก็คือนมแม่ นอกจากนี้ยังมีนมที่สำคัญและมีประโยชน์อีกหลายชนิด เช่น นมวัว นมถั่วเหลือ นมแพะ สำหรับการดื่มนมนั้น ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าคนดื่มจะต้องเป็นเด็กเพียงอย่างเดียว คนในวัยอื่นๆ ก็ดื่มได้เช่นกัน เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านมนั้นสำคัญกับคนในแต่ละวัยอย่างไรบ้าง ประโยชน์ของนมที่ควรรู้ ก่อนที่จะไปดูว่าการดื่มนมแต่ละวัยเป็นอย่างไร อยากจะให้รู้เกี่ยวกับคุณค่าของนมที่สำคัญๆ ก่อน เพิ่มพลังงานให้ร่างกาย...